Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Schoonheidssalon Beausávo en de klant waarop schoonheidssalon Beausávo deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Voor zover deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk melden. uiterlijk 48 uur vooraf de afgesproken afspraak. Indien deze verplichting niet of niet tijdig wordt nagekomen door de klant, mag schoonheidssalon Beausávo 100% van de afgesproken behandeling  door berekenen aan de klant. Indien de klant meer dan vijf minuten later dan afgesproken tijd in de salon arriveert, mag schoonheidssalon Beausávo de verloren tijd inkorten op de behandeling. En toch het gehele afgesproken geld bedrag berekenen.

Schoonheidssalon Beausávo vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de site. Deze prijzen zijn inclusief btw. Schoonheidssalon Beausávo vermeldt prijswijzigingen ruim voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon en op de website. Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd of zolang de voorraad strekt.

De klant dient direct na afloop van de afgesproken behandeling de betaling en (eventuele ) producten per contant, pin of creditcard te voldoen. Betaling in termijnen is niet van toepassing.

Schoonheidssalon Beausávo is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klantheeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is verteld.  De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Schoonheidssalon Beausávo verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Indien een klant een klacht heeft over een behandeling of product, moet deze zo spoedig mogelijk binnen 5 dagen schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Schoonheidssalon Beausávo. Indien een klacht gegrond is, zal Schoonheidssalon Beausávo de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. De klant zal nooit ofte nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling kunnen terug vorderen.

Schoonheidssalon Beausávo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, omdat Beausávo is uitgegaan van discrete, juiste informatie, maar die is ontstaan doordat de cliënt onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt aan schoonheidssalon Beausávo over relevante lichamelijke aandoeningen,aard van het werk, medicatie of sporten en vrijetijdsbesteding etc.

Schoonheidssalon Beausávo is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegebracht naar de salon.

Schoonheidssalon Beausávo geeft enkel op wimperextensions vijf dagen (05 dagen) garantie.

De garantie voor wimperextensions vervalt wanneer:

  • De klant de wimpers heeft laten onderhouden in een andere salon dan Schoonheidssalon Beausávo
  • Hevig in de ogen is gewreven.
  • Als er aan de wimpers is getrokken.
  • De klant andere producten dan door Beausávo geadviseerd heeft gebruikt voor het onderhouden van de wimperextensions.
  • Er make-up en/of mascara is gebruikt op de wimperextensions.
  • Als de geadviseerde producten niet volgens de voorschriften zijn gebruikt.